Mandag, 15 april 2013 21:46

Årshjul optag af talenter morgentræning

Overordnede betragtninger:
  • Der tilstræbes at have en fordeling hvad angår køn og idrætsgrene i idrætsklasserne på Ullerupbæk Skolen, så der ikke opleves en majoritet af talenter fra en idrætsgren i en klasse eller på en årgang.
  • Talenter i folkeskoleregi, der ønsker at deltage på morgentræning, skal søge ind på Ullerupbæk Skolen. (der gives kun dispensation i særlige tilfælde)

Januar:
  • Fredericia Eliteidræt sender informationsmateriale ud til skoler, uddannelsesinstitutioner og klubber om dato for afholdelse af informationsaften i januar (annonce aviser, radiospots mm.)
  • Afholdelse af informationsaften medio januar måned i FIC.
  • Talenter udfylder ansøgningsskema om morgentræning, og afleverer til den pågældende idrætsklub eller Mads Secher-Kiib (downloades fra hjemmesiden).
  • Herefter inviteres ansøgere til en udtagelsesdag eller prøvetræning i morgentræningen.
  • Hvis talentet bliver indstillet af klubben til morgentræning, og går i 6. – 9. klasse, skal talentet yderligere aflevere et vurderingsskema til nuværende lærere på talentets skole (downloades fra hjemmesiden). Skemaet udfyldes af lærerteamet, og afleveres på Ullerupbæk Skolen (John Risberg)

Februar/marts:

  • Omkring 1. marts modtager talentet endelig besked fra skole og idrætsklub om eventuel optagelse i idrætsklasse. I ungdomsuddannelsesregi hurtigst muligt efter 1. marts

Maj:

  • Primo maj måned møde for nye deltagere på morgentræning med information fra klub og skole om indhold og struktur.