Mandag, 11 september 2017 08:59

Indkaldelse til generalforsamling

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Fredericia Håndboldklub af 1990 MANDAG DEN 25. SEPTEMBER KL. 19.00 i Fredericia Idrætscenter, Mødelokale 1.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Aflæggelse af regnskab
4. Indkomne forslag (ej opdateret)
a. Forslag fra bestyrelsen til vedtægtsændring af første del af §1, der forslås ændret til ” Klubbens navn er Fredericia Håndboldklub. Fredericia Håndboldklub driver tillige forening under følgende binavne: 1. Fredericia Håndbold Klub af 1990 2. Fredericia Håndbold 3. Fredericia HK 4. FHK” Tidligere ordlyd var ”Klubbens navn er Fredericia Håndbold Klub af 1990(i det efterfølgende kaldet FHK90).” b. Forslag fra bestyrelsen til vedtægtsændring af §4, hvor det forslås, at ordet ”FHK90” ændres til ”Fredericia Håndboldklub””
5. Valg:
a. Bestyrelsesmedlemmer (jf. §4) Nuværende 4 medlemmer er på valg næste gang i 2018.
b. Revisor
6. Eventuelt På bestyrelsens vegne Per Hunniche